Groepsfoto MTC Zeewolde

 

Toerreglement met Road Captains

 

 • De voorrijder, heeft de route uitgezet en geeft leiding aan de groep.
 • De achterrijder met bij voorkeur een geel hesje, markeert het einde van de groep en geeft aan dat deelnemers weer kunnen invoegen net voor hem. Om misverstanden te voorkomen dragen de deelnemers bij voorkeur géén geel hesje. Tijdens het rijden blijven alle deelnemers tussen de voor- en achterrijder.
 • Er wordt baksteen formatie gereden tenzij de weg hiervoor te smal is. Bij smalle wegen rijden de deelnemers met veilige onderlinge afstand achter elkaar. Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand zodat je beheerst kunt reageren op je voorganger.
 • Deelnemers met weinig rijervaring starten bij voorkeur wat achterin of in het midden van groep om vertrouwd te raken met het follow-up systeem.
 • Eenmaal ingenomen posities blijven tijdens het rijden gehandhaafd, er wordt niet onderling ingehaald. De rijstijl is zodanig dat de rust in de groep behouden blijft. Rijden in een groep vraagt continue oplettendheid en aandacht voor elkaar.

  Tekst in plaatje: Volgrijder te langzaam - Volgrijder in foute positie - Volgrijder in goede positie - Voorrijder
 • Iedere deelnemer houdt zich aan de wettelijke verkeersregels. Voor rood licht wordt gestopt, voorrangsregels worden nageleefd. Als de groep zich hierdoor splitst dan wacht de kopgroep op een geschikte plek tot de achterblijvers weer zijn aangesloten.
 • Er wordt niet gedropt op een snelweg. In de briefing wordt van tevoren aangegeven welke afslag genomen moet worden. Probeer, indien nodig, op de snelweg te her-formeren.
 • Iedere deelnemer rijdt te allen tijde op eigen verantwoording en risico en dient zich   verantwoordelijk te voelen voor de andere deelnemers.

Het principe van het wegzet systeem of FMD (First Man Drop)

Vanaf de start van de rit worden deelnemers weggezet op locaties waar de richting wordt veranderd. Er wordt niet weggezet bij rechtdoor gaan zoals bij rotondes, kruisingen, T-splitsingen, enz. waar de weg rechtdoor wordt vervolgd. Dus: geen wegwijzer, dan rechtdoor.

Bij het wegzetsysteem bestaat de groep uit:

 • De voorrijder die de groep leidt.
 • De wegzetter/dropman’ (geel hesje): rijdt achter de voorrijder en zet de deelnemers (wegwijzers) weg. Bij weinig leden van de toercie. is dit eventueel de voorrijder zélf.
 • De wegwijzers: verlaten bij het teken van de dropman de formatie en stelt zich veilig maar goed zichtbaar op of langs de weg op om andere formatierijders de weg te wijzen (met het voorwiel naar de rijrichting). Hij/zij is startklaar (1e versnelling) om bij het arriveren van de staartman vóór hem weer in de formatie in te voegen. 
 • De achterrijder geeft als laatste rijder de wegwijzers het teken dat ze weer voor hem kunnen invoegen.

  Tekst in plaatje: Achterrijder                                                             Wegzetter  -  Voorrijder

Hoe slaagt het wegzet systeem:

 • De deelnemer die als eerste achter de wegzetter rijdt voegt zich, nadat de wegzetter zijn linker arm heeft opgestoken, (altijd) naar rechts uit de groep. Hij stelt zich op een veilige en goed zichtbare plaats langs de weg op om achterblijvers de richting te wijzen. Deelnemers die achter de weggezette deelnemer rijden geven hem de ruimte en tijd om zich uit de groep te kunnen voegen.
 • De wegwijzer blijft net zolang wachten tot de achterrijder arriveert. Hierdoor voorkom je dat de achterblijvers door vroegtijdig vertrek “verdwalen”.
 • Als de achterrijder in zicht komt maakt de wegwijzer zich klaar om rustig vóór de achterrijder te kunnen invoegen en aan te sluiten bij de achterblijvers. De achterrijder maakt ruimte en houdt het achterop komende verkeer tegen. De wegwijzer mag dus niet zomaar ergens in de groep achterblijvers invoegen maar sluit altijd achteraan aan, vóór de achterrijder!

Het wegzet systeem geïllustreerd:

Groepsindeling: Hou te allen tijde onderling een veilige afstand en waar mogelijk rijdt je in  baksteenformatie. Als een deelnemer direct achter de wegzetter komt te rijden doordat zijn voorganger is weggezet dan behoudt hij zijn positie in de groep. Er is dan weliswaar geen sprake van een baksteenformatie tussen de wegzetter en de volgende deelnemer maar de rust in de groep blijft bewaard en dat is belangrijker. Hou in zo’n situatie wel meer afstand van de wegzetter zodat je voldoende remwegruimte creëert.

Afslaan naar rechts:

De wegzetter kan de wegwijzer voor of na de afslag plaatsen. De wegwijzer stelt zich altijd goed zichtbaar op en houdt dus rekening met geparkeerde auto’s, bomen, struiken, etc. die hem aan het zicht kunnen onttrekken. Een bocht naar rechts vraagt meer aandacht om de achterblijvers tijdig de juiste richting te laten kiezen. Stap daarom desnoods af om een beter zichtbare positie in te kunnen nemen.

Tekst in plaatje: Bocht naar rechts - Mogelijke plaatsen waar de wegwijzer door de wegzetter kan worden weggezet

Afslaan naar links:

Hier geldt hetzelfde als bij het afslaan naar rechts. Echter een bocht naar links geeft veelal meer zicht dus meer tijd voor de achterblijvers om de richting te kunnen bepalen.

Tekst in plaatje: Bocht naar links - Mogelijke plaatsen waar de wegwijzer door de wegzetter kan worden weggezet.

Stilstaan:

Bij een stop wordt de groep zo klein mogelijk gemaakt door naast elkaar stil te staan. Bij het optrekken wordt de oorspronkelijke baksteenformatie en –volgorde weer gehanteerd.