Groepsfoto MTC Zeewolde

 

De toerleider bepaalt aan de hand van het aantal deelnemers of onderstaande constructie óf het rijden met 'Road Captains' gehanteerd zal worden. Hierbij is de richtlijn >15 = Road Captains.

 • Iedere deelnemer aan een toerrit dient zich te houden aan de aanwijzingen van de toerleider.
 • Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van € 2,00 c.q. € 3,00 met een duopassagier. De toerleider zal dit in ontvangst nemen en overdragen aan de penningmeester.
 • De deelnemers wordt gevraagd met een volle tank de rit aan te vangen. Als door de lengte van de rit het voor u nodig is om nogmaals te tanken, dient u dat bij aanvang van de rit aan de toerleider door te geven.
 • De toerleider wijst voor de start een lid aan die gehouden zal zijn om als laatste man te rijden. Bij voorkeur dient hij/zij lid te zijn van het bestuur of van de toer commissie.
 • De toerleider vertrekt niet eerder dan dat alle deelnemers op de motor zitten en de motor hebben gestart, alsmede hun helm op hebben.
 • De toerleider bepaalt de rijrichting en de snelheid gedurende de rit.
 • Tijden de rit wordt er onderling niet ingehaald. Iedere deelnemer is dus verplicht de plaats, die hij/zij bij aanvang van de rit heeft ingenomen, vast te houden tot de eerst volgende stop. Wijziging van de plaats kan alleen in overleg en met toestemming van de toerleider.
 • In het spoor rijden van de voorganger is niet toegestaan, tenzij de verkeerssituatie dit noodzakelijk maakt. Men dient op voldoende afstand en verspringend ten opzichte van elkaar te rijden, het zgn. 'baksteengewijs'.
 • Kijk regelmatig in de spiegels om in de gaten te houden of rijders achter je blijven aansluiten. Wordt door wat voor reden dan ook de aansluiting met de achterliggende rijder(s) verbroken, dan ben je, als op dát moment laatste rijder van de voorste groep, verplicht om bij de eerste afslag te stoppen en op de achterblijvers te wachten om vervolgens met hen de rit te vervolgen.
 • De snelheid waarin gereden wordt verschilt of je voor of achterin de groep rijdt. Voorin de groep wordt een iets lagere snelheid gereden dan achterin. Bij het innemen van een plaats in de groep, dient men hier rekening mee te houden. Voor nieuwe leden en leden met weinig rijervaring is het daarom wenselijk zo veel mogelijk voor in de groep te rijden.
 • Stoppen op de autosnelweg of autoweg is niet toegestaan, op deze wegen moet steeds worden doorgereden.
 • In geval van pech kan van de vluchtstrook gebruikt gemaakt worden. In dat geval kan hulp en bijstand verleend worden door één club lid. De overigen rijden door. De op een na laatste rijder waarschuwt de toerleider, die ervoor zorgt dat op de eerste parkeer gelegenheid wordt gestopt.
 • We eindigen de toer gezamenlijk bij een vooraf aangegeven plek, daar wordt afscheid van elkaar genomen.  
  In geval men de toer voortijdig wenst te beëindigen, bij voorkeur rond de lunch, is men verplicht dit vooraf aan de toerleider door te geven. 
 • Iedereen rijdt mee op eigen risico. Dit houdt in:
  • U rijdt wel in een groep, maar volg niet blindelings uw voorganger. U zult elke situatie zelf moeten beoordelen.
  • Alle wetten en regels van het land waarin wordt gereden, blijven geldig. Bovenstaande dient als aanvulling en niet als vervanging.