Afdrukken

Ik ben mij ervan bewust dat, hoewel deze vrijwaring door de MTC erkend is, het een aparte onafhankelijke eenheid blijft, die geheel verantwoordelijk is voor haar eigen handelen.

--- Dit is een vrijwaring, lees alvorens akkoord te gaan ---

Ik erken dat de Motor Tourclub Zeewolde en hun respectievelijke officers, directors, medewerkers en vertegenwoordigers (hierna de ‘gevrijwaarden’) niet aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor de verwondingen van mij (daaronder begrepen invaliditeit of dood) of schade aan mijn eigendommen gedurende enige MTC-activiteiten en resulterend van daden of verzuim gedurende het uitvoeren van taken van de gevrijwaarden. Zelfs als de verwonding of schade het gevolg is van nalatigheid (met uitzondering van opzet). 

Ik weet en erken dat alle MTC-leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen aan alle MTC-activiteiten en ik aanvaard alle risico van verwondingen en schade die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten. Ik vrijwaar de ‘gevrijwaarden’ voor alle verwondingen of schades aan mijn persoon of mijn eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan MTC activiteiten en evenementen. 

Ik zal geen rechtspraak beginnen tegen de ‘gevrijwaarden’ wegens verwonding of schade aan mijzelf of mijn eigendommen die het gevold zijn van, of verband houden met de uitvoering van hun chapter-taken bij sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen. 

Door deze vrijwaring aan te vinken verklaar ik dat ik deze vrijwaring heb gelezen en volledig begrijp en dat ik mij niet baseer op verklaringen of beweringen van de ‘gevrijwaarden’